Jogi Hírlevél 2007. május 11.
A végrendeletekről

Sokan vannak úgy, hogy vagyonuk sorsát nem a törvény által meghatározott öröklés rendjére bízzák, hanem maguk veszik kezükbe mindezt. A végrendeleteknek több formája is létezik. A legtipikusabb az írásbeli végrendelet, amely lehet közvégrendelet vagy magánvégrendelet. A végrendelet másik fajtája a szóbeli végrendelet, amely csupán kivételes lehetőség, és csak a törvényben meghatározott rendkívüli körülmények között érvényes. De hogyan is végrendelkezhetünk?

Közvégrendelet közjegyző vagy bíróság előtt tehetünk. A bíróságok közül bármelyik helyi bíróságot felkereshetjük ilyen kéréssel. A közjegyzőnél tett közvégrendelkezés az akarat közjegyzői közokiratba foglalásával történik, amely szintén bármelyik közjegyző előtt megtehető. Kivételt képez a helyszíni végrendelet-felvétel, amelyre csak az illetékes közjegyző mehet ki.

Írásbeli magánvégrendeletet közönséges írással kell készíteni. Az okiratból ki kell tűnnie a keltezés helyének és idejének, illetve a végrendeleti minőségnek. Ilyen végrendeletet csak olyan nyelven lehet érvényesen tenni, amelyet a végrendelkező ért, és amelyen írni, illetőleg olvasni tud. Mivel nagyon fontos, hogy a végrendelkező személyes akarata érvényesüljön, ezért további érvényességi kellék, hogy a végrendelkező a végrendeletet az elejétől a végig maga írja és aláírja; vagy két tanú együttes jelenlétében aláírja, vagy ha azt már aláírta, az aláírást két tanú előtt a magáénak ismerje el, és a végrendeletet mindkét esetben a tanúk is - e minőségük feltüntetésével - aláírják; vagy aláírja és akár nyílt, akár zárt iratként a közjegyzőnél - végrendeletként feltüntetve - személyesen letétbe helyezze.

Ha a magánvégrendelet több lapból áll, minden lapját el kell látni folyamatos sorszámozással és a végrendelkező aláírásával, illetve - ha a végrendelet érvényességéhez tanúkra volt szükség, akkor - mindkét tanú aláírásával. Nem érinti a végrendelet érvényességét, ha a tanú nem ismeri a végrendelet tartalmát, vagy nem tudja, hogy végrendelet tételénél működött közre. Nem alkalmas azonban tanúnak az a személy, aki a végrendelkező személyazonosságának tanúsítására nem képes; kiskorú vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll; vagy írástudatlan. A végrendelkező befolyásmentes akaratának megőrzése érdekében a közreműködő tanú és más közreműködő személy - illetve hozzátartozója - részére csak akkor lehet érvényesen juttatásról rendelkezni, ha a végrendeletnek ezt a részét az örökhagyó sajátkezűleg írta és aláírta, vagy, ha a végrendelkezésnél a javadalmazott tanúkon kívül további két tanú működött közre.

Szóban az végrendelkezhet, aki életét fenyegető rendkívüli helyzetben van és írásbeli végrendeletet egyáltalán nem, vagy csak jelentékeny nehézséggel tehetne. Az érvényességhez két tanúra van szükség, akik előtt a végrendelkező az általuk értett nyelven szóban, teljes terjedelemben előadja a nyilatkozatát. Nélkülözhetetlen feltétel továbbá, hogy mondandóból az is kitűnjék, hogy a szóbeli nyilatkozat végrendeletnek tekintendő. Ennél a végrendelettípusnál is érvénytelenségi ok lehet a tanúk és hozzátartozóik részére tett juttatás. A végrendelet tanúinak meg kell jegyezniük a végrendelet tartalmát, így írni tudásuk nem érvényességi kellék. Ha a végrendelet szóbeli végrendeletnek minősül, akkor nem vehetők figyelembe az örökhagyó által készített írásbeli feljegyzések. Bármelyik formáját is választjuk a végrendeletnek, két dologra nagyon oda kell figyelni: a későbbi jogi problémák elkerülése végett szakszerűen végrendelkezzünk, a viszályok elkerülése érdekében pedig körültekintően és emberségesen.


Mészáros Ádám
joghallgató
www.meszarosadam.hu

A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, amely nem minősül jogi tanácsadásnak. A Jogi Hírlevél ingyenes.
A cikkben foglaltak hatályossága - a jogszabályok gyors változása és a fenti cikk archív jellege miatt - változhat, ezért kérem, hogy erről győződjön meg.

További cikkek a Jogi Hírlevélben

Érdekes, hasznos, tanulságos és aktuális
jogi témák közérthető formában, e-mailben.


Ön az elsők között kaphat értékes, naprakész és szórakoztató
tájékoztatást a legfontosabb jogterületekről. A Hírlevél ingyenes!

Iratkozzon fel MOST: