Jogi Hírlevél 2006. szeptember 8.
A találásról

Mindannyiunkkal megtörtént már, hogy az utcán, közlekedési eszközön vagy bármely más helyen találtunk valamit, ami nem a miénk volt. Mit kell tenni az ilyen ingóval? Erre ad választ a magyar polgári jogi szabályozás. A találás a Polgári Törvénykönyvben megnevezett tulajdonszerzési mód, ami azt jelenti, hogy aki a törvényben meghatározottak szerint ingó dolgot talál, az megszerezheti annak tulajdonjogát.

Ha valaki egy éppen senki által nem birtokolt, de feltehetően más tulajdonában levő dolgot talál, és annak tulajdonjogára igényt tart, csak akkor szerzi meg a tulajdonjogot, ha mindent megtett, amit a jogszabály annak érdekében ír elő, hogy a dolgot a tulajdonosa visszakaphassa, és a tulajdonos a találástól számított ez éven belül a talált dologért nem jelentkezett. Hogy a tulajdonos a dolgot visszakaphassa, a jogszabály az alábbiakat írja elő.

A talált ingó dolgot a polgármesteri hivatalba be kell szolgáltatni. Ha igényt tartunk rá a talált dologra, akkor a beszolgáltatással egyidejűleg erről is nyilatkozni kell. A beszolgáltatás után a hivatal a dolgot három hónapig őrzi. Ezután kérhetjük csak, hogy a dolgot a polgármesteri hivatal adja ki nekünk, de a tulajdonjogot csak a beszolgáltatástól számított egy év elteltével szerezhetjük meg. Természetesen csak akkor lesz véglegesen miénk a dolog, ha az eredeti tulajdonos ezalatt az egy év alatt sem a polgármesteri hivatalban, sem nálunk nem jelentkezett érte.

Speciális esetet képez a közönség számára nyitva álló hivatali, vállalati vagy más épületben, közforgalmú közlekedési és szállítási vállalat szállítóeszközén talált dolog. A találó az itt talált ingón soha nem szerezhet tulajdonjogot. Ha itt talált dolgot a hivatalnak vagy a vállalatnak azonnal át kell adnunk. A hivatal vagy a vállalat három hónapig köteles megőrizni a talált ingót, e határidő lejárta után viszont szabadon értékesítheti azt. Az eredeti tulajdonos ebben az esetben is követelheti a dolog kiadását vagy - az értékesítés után - a befolyt vételárat.

A törvény szerint találódíj illeti meg a találót akkor, ha a talált dolog nagyobb értékű, mindent megtett azért, hogy az eredeti tulajdonos visszakaphassa, de ennek ellenére mégsem szerzi meg annak tulajdonjogát. Így nemcsak az eredeti tulajdonosnak kedvez a törvény, hanem a találónak is. Ez azonban nem véletlen: mindannyiunk közös érdeke, hogy az elhagyott ékszereink, a tárgyalás helyszínén hagyott irataink, de akár a közlekedési eszközön hagyott esernyőnk is gyorsan előkerüljön.


Mészáros Ádám
joghallgató
www.meszarosadam.hu

A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, amely nem minősül jogi tanácsadásnak. A Jogi Hírlevél ingyenes.
A cikkben foglaltak hatályossága - a jogszabályok gyors változása és a fenti cikk archív jellege miatt - változhat, ezért kérem, hogy erről győződjön meg.

További cikkek a Jogi Hírlevélben

Érdekes, hasznos, tanulságos és aktuális
jogi témák közérthető formában, e-mailben.


Ön az elsők között kaphat értékes, naprakész és szórakoztató
tájékoztatást a legfontosabb jogterületekről. A Hírlevél ingyenes!

Iratkozzon fel MOST: