Jogi Hírlevél 2006. augusztus 11.
A szomszédjogokról

Dolgaink használata valamilyen módon érint más személyeket is. Így például ingatlanaink is kapcsolatban maradnak a szomszédos ingatlanokkal annak ellnére, hogy körülhatároljuk őket. A Polgári Törvénykönyv az ilyen, szomszédi kapcsolatból fakadó helyzeteket mint szomszédjogokat szabályozza. Az ezzel kapcsolatos általános szabály az, hogy a tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen szomszédait szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné. Ez a rendelkezés a gyakorlatban kiterjed minden modernebb tényállásra is, például a panelházi konfliktusokra, a környezetszennyező magatartásokra vagy a lakóövezeti gazdasági tevékenységekre.

Az általános szabályok mellett a törvény speciális szabályokat is tartalmaz. A tulajdonos az áthajló ágakról lehullott gyümölcsöket megtarhatja, ha azokat a fa tulajdonosa fel nem szedi. Az áthajló ágak és átnyúló gyökerek levágására azonban csak akkor jogosult, ha azok a föld rendes használatában gátolják, és a fa tulajdonosa azokat felhívás ellenére sem távolítja el. A közterületre áthajló ágakról lehulló gyümölcsöket bárki felszedheti, de csak akkor, ha azokat a fa tulajdonosa nem szedte fel.

A föld határvonalán álló fa vagy bokor és annak gyümölcse egyenlő arányban illeti meg a szomszédokat. Ha az ilyen fa vagy bokor valamelyik föld rendeltetésszerű használatát gátolja, e föld tulajdonosa követelheti, hogy azt közös költségen távolítsák el.

A földtámasz joga alapján a tulajdonos nem foszthatja meg a szomszédos épületet a szükséges földtámasztól anélkül, hogy más megfelelő rögzítésről ne gondoskodna. Az építkezés joga alapján a tulajdonos a szomszédos földet kártalanítás ellenében használhatja, amennyiben a földjén való építkezéshez, bontási, átalakítási vagy karbantartási munkálatok elvégzéséhez szükséges. A belépés joga alapján a tulajdonos kártalanítás ellenében köteles a földjére való belépést engedélyezni, ha az közérdekű munkálatok elvégzése, állatok befogása, áthajló ágak gyümölcsének összegyűjtése vagy más fontos okból szükséges.

A szomszédjogi szabályok diszpozitívak. Ez azt jelenti, hogy e szabályoktól jogszabály (például önkormányzati rendelet) vagy a felek megállapodása eltérhet. E lehetőségnek köszönhetően a gyakorlatban az a legjellemzőbb, hogy szomszédainkkal előzetes megbeszéléssel lefektetjük azokat a szabályokat, amelyeket a közös együttélés során kölcsönösen figyelembe veszünk. Egy ilyen rövid baráti megbeszélés célszerű a későbbi félreértések elkerülése érdekében.


Mészáros Ádám
joghallgató
www.meszarosadam.hu

A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, amely nem minősül jogi tanácsadásnak. A Jogi Hírlevél ingyenes.
A cikkben foglaltak hatályossága - a jogszabályok gyors változása és a fenti cikk archív jellege miatt - változhat, ezért kérem, hogy erről győződjön meg.

További cikkek a Jogi Hírlevélben

Érdekes, hasznos, tanulságos és aktuális
jogi témák közérthető formában, e-mailben.


Ön az elsők között kaphat értékes, naprakész és szórakoztató
tájékoztatást a legfontosabb jogterületekről. A Hírlevél ingyenes!

Iratkozzon fel MOST: