Jogi Hírlevél 2008. január 11.
A rendőri intézkedések és büntetések elleni jogorvoslatokról

Tegnap Budapest utcáin sétálva kétszer is arra lettem figyelmes, hogy a rendőrök különböző helyeken egy-egy autóst megállítottak, feltartottak és ellenőriztek. Ezekben a helyzetekben általában valamilyen rendőri intézkedésre kerül sor, és ha a rendőrök azt állapítják meg, hogy szabálysértést követtünk el, akkor akár meg is büntethetnek. De vajon tehetünk-e valamit a bírságolás ellen, vagy akkor, ha a rendőr eljárását, viselkedését sérelmesnek tartjuk?

Kezdjük az utóbbival. Ha úgy gondoljuk, hogy a rendőr általánosságban tisztességtelenül, nem törvényesen járt el intézkedése során, azaz a rendőri intézkedés valamilyen jogunkat vagy jogos érdekünket sérti, a sérelmezett intézkedést követő 8 napon belül panaszt lehet benyújtani az illetékes rendőrségen, melynek vezetője a beérkezéstől számított 15 napon belül határozattal bírálja azt el. Ez ellen a határozat ellen is van fellebbezésnek helye, a közléstől számított 8 napon belül a felettes szervhez címezve, a panaszt elbíráló határozatot hozó rendőri szervnél lehet előterjeszteni és még ennek a döntésnek is lehet a bírósági felülvizsgálatát kérni.

Ha viszont nem pusztán valamilyen jogunkat, hanem alapvető jogunkat (ilyen például az emberi méltóság) sérti a rendőri intézkedés, akkor panasszal fordulhatunk az intézkedést foganatosító rendőri szervhez, vagy kérhetjük, hogy a panaszt az országos rendőrfőkapitány a Független Rendészeti Testület által lefolytatott vizsgálatot követően bírálja el. Mindkét esetben - ha a rendőrséget elmarasztaló döntés születik - lehetőség van arra, hogy kártérítési igényünket bíróság előtt érvényesítsük.

Mit tehetünk a büntetések ellen? Először is figyelni kell arra, hogy helyszíni bírságot csak a szabálysértési törvényben meghatározott szabálysértések esetén szabhatnak ki ránk. Ezek például a sebességkorlátozás túllépése, a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése, az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése, a vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése vagy a közúti közlekedés rendjének megzavarása. A helyszíni bírság összege háromezer forinttól húszezer forintig terjedhet. Fontos tudni, hogy ha a helyszíni bírság kiszabását - a jogkövetkezményekről szóló tájékoztatás után - tudomásul vesszük, a bírságolás ellen jogorvoslatnak helye nincs. Ilyenkor mindig készpénz-átutalási megbízást kell kapnunk, és a rendőr köteles a figyelmünket felhívni, hogy azt 30 napon belül fizessük ki.

Ha a helyszíni bírságot nem fogadjuk el, vagy az adott szabálysértés esetén tilos a helyszíni bírság, akkor a rendőrség pénzbírságot kiszabó határozatával szemben nyolc napon belül kifogást nyújthatunk be a rendőrségen. Amennyiben a rendőrség ilyenkor a kifogással támadott határozatát nem módosítja, illetőleg nem vonja vissza, a helyi bíróságnál folytatódik az ügy: a bíróság általában a kifogást 30 napon belül tárgyalás mellőzésével, az iratok alapján bírálja el. Ha a bíróság döntését ilyenkor sérelmesnek tartjuk, tárgyalást kérhetünk, ahol véglegesen eldöntésre kerül, kapunk-e büntetést, vagy sem, és ha igen, akkor mennyit.


Dr. Mészáros Ádám
jogász
www.meszarosadam.hu

A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, amely nem minősül jogi tanácsadásnak. A Jogi Hírlevél ingyenes.
A cikkben foglaltak hatályossága - a jogszabályok gyors változása és a fenti cikk archív jellege miatt - változhat, ezért kérem, hogy erről győződjön meg.

További cikkek a Jogi Hírlevélben

Érdekes, hasznos, tanulságos és aktuális
jogi témák közérthető formában, e-mailben.


Ön az elsők között kaphat értékes, naprakész és szórakoztató
tájékoztatást a legfontosabb jogterületekről. A Hírlevél ingyenes!

Iratkozzon fel MOST: