Jogi Hírlevél 2006. október 13.
A próbaidőről

A próbaidő a munkaviszony kezdetén fennálló, átmeneti, rövid ideig tartó időszak. Arra szolgál, hogy a munkáltató a munkafolyamat során meggyőződhessen arról, hogy a munkavállalót szakmai ismerete, képessége és a munkavégzéshez való hozzáállása mennyire teszik alkalmassá a munkakör betöltésére. A munkavállaló hasonlóképpen ismereteket gyűjthet a munkafeltételekről, a munkaköréről, a munkahelyi morálról.

A próbaidő lényegét az adja, hogy ezalatt az idő alatt mind a munkáltató, mind a munkavállaló - a Munka Törvénykönyve szerinti általános szabályoktól eltérően - azonnali hatállyal, indokolás nélkül megszüntetheti a munkaviszonyt. Ezen felül a próbaidő alatt a felmondási tilalmak sem érvényesülnek. Például ha valaki orvosilag alátámasztottan keresőképtelen beteg, a munkáltató - az egyébként érvényesülő tilalom ellenére - felmondhatja a munkaviszonyt, ráadásul anélkül, hogy azt megindokolná.

Mivel a próbaidő nyilvánvalóan függő helyzetet jelent, és az ebből fakadó bizonytalanság elsősorban a munkavállaló számára hátrányos, csak meghatározott feltételekkel köthető ki. A próbaidőt csak a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg lehet kikötni, így ha a munkavállaló akár már egy napot dolgozott a frissen megkötött munkaszerződése alapján, próbaidő ezután már nem köthető ki.

A próbaidő túlzott elnyújtása ellen védő szabály az, hogy időtartamának felső határa három hónap. A kikötött próbaidő meghosszabítása tilos, még akkor is, ha a felek az eredeti kikötéskor nem merítették ki a lehetséges időtartam előbb említett maximumát, továbbá az sem megfelelő indok a meghosszabbításra, hogy valamely körülmény miatt (például betegség, megfelelő munka hiánya miatt) a próbaidő nem tudta betölteni célját.

A közszolgálatban az időtartam felső határa hat hónap, ami beleszámít a közszolgálati gyakornoki időbe. Itt azonban pályázati kinevezés és vezetői megbízás esetén nem lehet kikötni próbaidőt. A közalkalmazottak kinevezése is szólhat próbaidőre, de csak abban az egy esetben történhet így, ha a kinevezéskor gyakornoki időt nem kötöttek ki. Noha a próbaidő jelentősége határozatlan idejű munkaviszony esetén nagyobb, határozott időre létesített munkaviszony esetén is kiköthető. Egy biztos, munkaviszonyunk kezdetén érdemes odafigyelni a fenti szabályokra.


Mészáros Ádám
joghallgató
www.meszarosadam.hu

A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, amely nem minősül jogi tanácsadásnak. A Jogi Hírlevél ingyenes.
A cikkben foglaltak hatályossága - a jogszabályok gyors változása és a fenti cikk archív jellege miatt - változhat, ezért kérem, hogy erről győződjön meg.

További cikkek a Jogi Hírlevélben

Érdekes, hasznos, tanulságos és aktuális
jogi témák közérthető formában, e-mailben.


Ön az elsők között kaphat értékes, naprakész és szórakoztató
tájékoztatást a legfontosabb jogterületekről. A Hírlevél ingyenes!

Iratkozzon fel MOST: