Jogi Hírlevél 2007. január 19.
A kártérítésről

A magyar jog szerint, ha másnak jogellenesen kárt okozunk, kötelesek vagyunk azt a károsultnak megtéríteni. Mentesülni ez alól csak vétlenségünk esten lehet, tehát csak akkor, ha úgy jártunk el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Vannak azonban olyan érdekes esetek, amikor nem ez az általános szabály érvényesül.

Fokozott veszéllyel járó tevékenységek esetén (például gödörásás, építkezés, autóvezetés vagy repülés) a vétlenség bizonyítása nem elég a mentesüléshez. Csak azzal menthetjük ki magunkat, ha bebizonyítjuk, hogy a kár egy tevékenységi körön kívüli elháríthatatlan külső ok (például orkán erejű szél) miatt következett be. Ez azt jelenti, hogy ha autózás közben elromlik a fékberendezés, hiába vagyunk vétlenek, az esetleges balesettel okozott kárt meg kell térítenünk.

Ha gyermek okozza a kárt (és még olyannyira fiatal, hogy a károkozó tevékenységét nem képes felfogni), nem a gyermek, hanem a gondozó a felelős. Gondozónak a gyermek károkozásakor a felügyeletet ellátó személy, tehát a szülő, iskola, bébiszitter minősül. A gondozó akkor mentesül a felelősség alól, ha a felügyelet ellátása érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Érdekesség, hogy a bíróság e kimentés ellenére is gyakran a kár megfizetésére kötelezi a szülőt, ha a gyermek károkozása "súlyos nevelési hibának" tudható be.

Az állatok által okozott károkért az állattartó felel. Ez azt jelenti, hogy a háziállatunk által okozott kárért mi magunk gazdák vagyunk felelősek, és ilyenkor az általános szabályoknak megfelelően csak vétlenségünk bizonyítása esetén mentesülünk. Ha viszont vadállat okoz kárt, akkor - az autózásból már ismerős fokozott veszély miatt - a vétlenség bizonyítása nem elég, a vadállat tartója csak azzal mentheti ki magát, ha bebizonyítja, hogy a kár egy tevékenységi körén kívüli elháríthatatlan külső ok miatt következett be. E szabály különös jelentőséggel bír, ha figyelembe vesszük, hogy a pitbullok a bírói gyakorlat szerint vadállatnak minősülnek.

Az épület részeinek (kerítés, cserép, vakolat) lehullásával okozott károkért az épület tulajdonosa felel, és mentesülni csak annak bizonyításával tud, hogy az építkezés és karbantartás szabályait betartotta, és a kármegelőzés érdekében is úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Ha a kárt nekünk okozták, kártérítési per indítható, de mind anyagilag, mind idő szempontjából, mind pedig lelkileg jobban járunk, ha mediáció (közvetítői eljárás) útján, vagy egyszerű szóbeli megegyezéssel rendezzük el a kellemetlenségeket.


Mészáros Ádám
joghallgató
www.meszarosadam.hu

A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, amely nem minősül jogi tanácsadásnak. A Jogi Hírlevél ingyenes.
A cikkben foglaltak hatályossága - a jogszabályok gyors változása és a fenti cikk archív jellege miatt - változhat, ezért kérem, hogy erről győződjön meg.

További cikkek a Jogi Hírlevélben

Érdekes, hasznos, tanulságos és aktuális
jogi témák közérthető formában, e-mailben.


Ön az elsők között kaphat értékes, naprakész és szórakoztató
tájékoztatást a legfontosabb jogterületekről. A Hírlevél ingyenes!

Iratkozzon fel MOST: