Jogi Hírlevél 2006. október 27.
Az ittas járművezetésről

Az ittas járművezetésről sokat hallhatunk, sőt egy-egy ünnepi alkalom vagy baráti összejövetel végén gyakran kerülünk szembe a kérdéssel: ki vezesse a gépkocsit hazafelé? A "Járművezetés ittas vagy bódult állapotban" tényállását a Büntető Törvénykönyv határozza meg. Eszerint aki szeszes italtól befolyásolt állapotban vagy a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt vasúti vagy légi járművet, valamint gépi meghajtású vízi járművet vagy úszó munkagépet, avagy közúton gépi meghajtású járművet vezet, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

Az ittas járművezetés tényállása már a szeszes italtól befolyásolt állapotban történő járművezetéssel megvalósul. Ez azt jelenti, hogy e bűncselekményt akkor is elkövetjük, ha sem balesetet, sem bármilyen más sérülést nem okozunk, de a befolyásolt állapot fennáll. Az alkoholos befolyásoltság fennállása akkor állapítható meg, ha a véralkohol-koncentráció foka és klinikai tünetek alapján arra a következtetésre lehet jutni, hogy a járművezető a szeszes ital fogyasztása miatt nem képes a biztonságos vezetésre.

Érdekesség, hogy ha az ittas állapotú személy azért indítja be a járművet, hogy a fűtést bekapcsolja, és józan társát várja, aki majd a későbbiekben vezetni fog, nem valósítja meg bűncselekményt, ha ezt kellő alapossággal igazolja. Szintén nem követ el bűncselekményt az ittas személy, ha járművét (így elsősorban motorkerékpárját, segédmotoros kerékpárját) ittas állapotban maga mellett tolja anélkül, hogy a vezetés szándéka meglenne benne.

Ha az ittas személy a jármű kulcsát a megfelelő helyre illeszti, és emellett a járművezetés szándéka fennáll, de a járművet nem indítja be, előkészületi magatartást valósít meg, amely ennél a bűncselekménynél nem büntetendő. A jármű beindítása a vezetés szándékával ugyanakkor már kísérlet, amelyre ugyanolyan büntetés szabható ki, mint a befejezett bűncselekményre.

Érdemes tudni azt is, hogy aki nem gépi meghajtású járművet (például kerékpárt, szekeret) vezet vagy hajt szeszes italtól befolyásolt állapotban, de sérülést, balesetet, halálesetet (és egyéb minősített eseteket) nem okoz, az szabálysértést követ el, és 100 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. A szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság ezen felül járművezetéstől eltiltást is alkalmazhat. Ami mindebből leszűrhető: bármivel is hagyjuk el egy ünneplés vagy összejövetel helyszínét, sem biztonsági, sem jogi szempontból nem érdemes az útnak nekivágni, ha tudjuk, hogy a jármű vezetője alkoholt fogyasztott.


Mészáros Ádám
joghallgató
www.meszarosadam.hu

A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, amely nem minősül jogi tanácsadásnak. A Jogi Hírlevél ingyenes.
A cikkben foglaltak hatályossága - a jogszabályok gyors változása és a fenti cikk archív jellege miatt - változhat, ezért kérem, hogy erről győződjön meg.

További cikkek a Jogi Hírlevélben

Érdekes, hasznos, tanulságos és aktuális
jogi témák közérthető formában, e-mailben.


Ön az elsők között kaphat értékes, naprakész és szórakoztató
tájékoztatást a legfontosabb jogterületekről. A Hírlevél ingyenes!

Iratkozzon fel MOST: