Jogi Hírlevél 2007. február 2.
A házasságról

A magyar családi jog szerint házasság akkor jön létre, ha az együttesen jelenlevő házasulók az anyakönyvvezető előtt személyesen kijelentik, hogy egymással házasságot kötnek. Érdekesség, hogy polgári házasságot nem köthet senki hirtelen elhatározásból, mert a házasságkötést az anyakönyvvezető csak a házasságkötési szándék bejelentését követő harminc nap utáni időpontra tűzheti ki.

Vannak olyan esetek, amikor a házasulók hiába szeretnének házasságot kötni, azt érvényesen nem tehetik meg. A legkézenfekvőbb eset az, ha házasulók valamelyikének korábbi házassága fennáll. Emellett bizonyos rokoni kapcsolatok is kizárják a házasságkötést: érvénytelen az egyenesági rokonok, testvérek házassága, továbbá a testvérnek testvére vér szerinti leszármazójával (például egy nagybácsinak unokahúgával), vagy a házastársnak volt házastársa egyenesági rokonával (például egy elvált férjnek korábbi felesége újabb kapcsolatából származó gyermekével) kötött házassága. Az utóbbi két esetben azonban a jegyző felmentést adhat akár a házasságkötés előtt, akár utóbb, a házasság fennállása alatt. Ezeken az eseteken kívül érvénytelen az örökbefogadónak az örökbefogadottal kötött házassága is.

Házasságot csak férfi és nő köthet, és csak olyan férfi és nő, akik betöltötték tizennyolcadik életévüket. Kiskorú csak a gyámhatóság előzetes engedélyével köthet házasságot, azonban lényeges kiemelni, hogy a gyámhatóság a házasságkötésre indokolt esetben is csak akkor adhat engedélyt, ha a házasuló a tizenhatodik életévét betöltötte.

A feleség a házasságkötés után - választásától függően - új nevet viselhet. Ha például Szép Judit és Erős László házasodik össze, akkor a hölgy a következő nevek közül választhat: Szép Judit, Erős Lászlóné, Erős Lászlóné Szép Judit, Erősné Szép Judit vagy Erős Judit. A férj továbbra is az Erős László vagy - talán kicsit furcsa módon - a Szép László nevet használhatja a házasságkötés után. Viszonylag új lehetőség az, hogy a férj, illetve a feleség a házasságkötés után házassági névként családi nevüket is összekapcsolhatja, hozzáfűzve a saját utónevét (Erős-Szép Judit és László).

Ha egy szép ajándékot szeretne házassági évfordulójára: Házassági évforduló ajándék

Hogy a házasság szép legyen és jól működjön, a családról szóló törvény előír bizonyos szabályokat és elveket. "A házastársak jogai és kötelességei egyenlőek, a házasélet ügyeiben közösen kell dönteniük. A házastársak a személyüket érintő ügyekben önállóan, de a család érdekeit szem előtt tartva döntenek. A házastársak hűséggel tartoznak egymásnak és egymást támogatni kötelesek." A törvény szerint a házasság a házastársak valamelyikének halálával, rossz esetben felbontással (válással) szűnik meg. Bár mindannyian tudjuk, hogy bármit is teszünk a házasságban, nem a törvény fenti előírásai miatt tesszük, azért érdemes lehet őket megfogadni. Hiszen nyilvánvalóan az a jó, ha nem a bírósági ítélet, hanem a halál választja el az örök hűséget fogadókat.


Mészáros Ádám
joghallgató
www.meszarosadam.hu

A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, amely nem minősül jogi tanácsadásnak. A Jogi Hírlevél ingyenes.
A cikkben foglaltak hatályossága - a jogszabályok gyors változása és a fenti cikk archív jellege miatt - változhat, ezért kérem, hogy erről győződjön meg.

További cikkek a Jogi Hírlevélben

Érdekes, hasznos, tanulságos és aktuális
jogi témák közérthető formában, e-mailben.


Ön az elsők között kaphat értékes, naprakész és szórakoztató
tájékoztatást a legfontosabb jogterületekről. A Hírlevél ingyenes!

Iratkozzon fel MOST: