Jogi Hírlevél 2006. szeptember 29.
Az előszerződésről

Gyakran halljuk azt a kifejezést, hogy szerződés. Ez könnyen összetéveszthető az előszerződéssel, ami természetesen a szerződéstől különböző jogintézményt takar. Mivel ritkábban kerül figyelmünk középpontjába, talán a szó jelentése sem annyira egyértelmű. Az előszerződés két személy közti, önként vállalt szerződéskötést jelent. Az előszerződésben tehát a felek abban állapodnak meg, hogy egymással egy későbbi időpontban végleges szerződést fognak kötni.

Az előszerződés megkötésére akkor kerül sor, ha a felek a végleges szerződés létrejöttét illetően biztosra akarnak menni, de annak megkötésére még időre van szükségük. Ez például olyankor fordulhat elő, ha a valamelyik félnek a szerződés részleteit illetően alaposabb megfontolásra van szüksége, hatósági engedélyt kell beszereznie, vagy a szerződésben meghatározott vételárat még elő kell teremtenie.

A Polgári Törvénykönyv természetesen az alakiságra is tartalmaz előírást. Az előszerződést a végleges szerződésre előírt alakban kell megkötni. Ez azt jelenti, hogy például egy írásban megkötendő szerződés előszerződését is írásban kell megkötni.

Az előszerződés eredményeképpen a szándékolt, végleges szerződés általában létrejön. Ha a végleges szerződés megkötése mégis elmaradna, bármelyik fél kérelmére azt a bíróság létrehozhatja, sőt a tartalmát is megállapíthatja. Ennek során - különös méltánylást érdemlő okból - az előszerződésben megállapított feltételeket is módosíthatja.

Előfordulhat, hogy valamelyik szerződő az előszerződés ellenére nem akarja megkötni a végleges szerződést. A jogszabály szerint akkor tagadhatja meg bármelyik fél a végleges szerződés megkötését, ha bizonyítja, hogy az előszerződés létrejötte után beállott körülmény folytán a teljesítésre nem képes, vagy a szerződés nemzetgazdasági érdeket sértene, vagy ha a beállott változás folytán a szerződés után elállásnak vagy felmondásnak volna helye. Ha tehát biztosak vagyunk abban, hogy szerződést szeretnénk kötni, de még valamilyen okból időre van szükségünk, érdemes az előszerződéssel járó előnyöket kihasználni.


Mészáros Ádám
joghallgató
www.meszarosadam.hu

A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, amely nem minősül jogi tanácsadásnak. A Jogi Hírlevél ingyenes.
A cikkben foglaltak hatályossága - a jogszabályok gyors változása és a fenti cikk archív jellege miatt - változhat, ezért kérem, hogy erről győződjön meg.

További cikkek a Jogi Hírlevélben

Érdekes, hasznos, tanulságos és aktuális
jogi témák közérthető formában, e-mailben.


Ön az elsők között kaphat értékes, naprakész és szórakoztató
tájékoztatást a legfontosabb jogterületekről. A Hírlevél ingyenes!

Iratkozzon fel MOST:

Leliratkozás a hírlevélről